یکی از خدمات بانا پیدا کردن هم‌تیمی و همکار برای شماست. در بخش هم‌تیمی شما می‌توانید برای ایده‌های خاص خود که نیاز به تیم متخصص و خوب دارد، هم تیمی‌های مناسبی پیدا کنید. در بخش همکار این قابلیت برای شما ایجاد شده است تا آگهی‌های استخدام خود برای جذب نیروهای فعال و متخصص را بارگذاری کنید. برای شروع درخواست خدمات وارد بخش مورد نظر شوید و اطلاعات خود را تکمیل کنید.