درباره بانا

شتابدهنده استعداد بانا، بانی تغییرات مثبت

ُستاد بانا

داستان بانا

شتابدهنده استعداد بانا از آبان ماه سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و پس از فاز مطالعاتی و شکل‌دهی به فرایندها و ایجاد تیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را ثبت نموده و در حال حاضر به‌عنوان یکی از نهادهای مصمم برای آموزش و توسعه « بانیان اندیشه‌های نوآورانه آینده » دانشگاه‌های برتر تهران، در سال ۱۳۹۷ به‌صورت رسمی شرکت نیروهای جوان کشور برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی، در حال فعالیت است. ما در سال ۱۳۹۸ موفق شدیم مجوز ”شرکت خلاق“ از ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری را دریافت کنیم و در سال ۱۴۰۰ نیز به‌عنوان ”شرکت دانش‌بنیان“ توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان این معاونت شناخته شدیم و این روزها در حال ارائه خدماتمان به‌صورت آنلاین در سطح کشور هستیم تا هر دانشجو و فارغ‌التحصیلی در ایران بتواند بانی یک تغییر مثبت در مسیر کاری‌اش باشد.

درباره ما

ارزش‌های محوری بانا

توسعه فردی خود و دیگران برای‌مان مهم است.
لذت بردن از کار برای‌مان یک اصل است.
منافع همه‌ی ذینفعان را در نظر می‌گیریم.
هر کاری را تا خلق یک نتیجه‌ی ملموس و باکیفیت پی می‌گیریم.
ماجراجو و خلاقیم و از مواجهه با ابهام و تغییر استقبال می‌کنیم.
از همه‌ی منابع در دسترس، به‌طور بهینه بهره‌برداری می‌کنیم.
احساس و گفتار و رفتارمان، هم‌خوانی دارند.

بیانیه‌ی مأموریت بانا

ما بانایی‌ها، می‌خواهیم به مشتری‌هایمان کمک کنیم استعدادهای خود را بهتر بشناسند و آن‌ها را شکوفا کنند تا مسیر تعالی ویژه‌ی خود را با شتاب و اثربخشیِ بیشتری طی کنند. مشتریان ما، فعالان زیست‌بوم نوآوری ایران و مشتاقانِ ورود به آن هستند: کارجویان و کارکنانِ دانشی، استارتآپ‌ها، کسب‌وکارهای خلاق و دانش در حوزه‌های کارآفرینی، مدیریت راهبردی، مدیریت سرمایه‌ی انسانی و تیم « آموزش و توانمندسازی » و « مشاوره و پیاده‌سازی » بنیان و نهادهای پشتیبان کارآفرینی ما با ارائه‌ی خدمات و « انطباق‌پذیری و چابکی » و « نوآوری و تمرکز بر کیفیت » سازیِ استارتآپی، رسالتمان را عملی می‌کنیم. برای ارائه‌ی بهترین خدمات، ما بر پایه‌ی سه شایستگی محوریِ خود، یعنی « محتوای یکتا و به‌روز » و « شبکه‌ای پویا از نخبگان این زیست‌بوم » و « اشِراف جامع و روزآمد بر زیست‌بوم نوآوری ایران »: سه سرمایه‌ی ارزنده و یکتا خلق می‌کنیم « مهارت شبکه‌سازی » ما باور داریم که با شتاب‌دهی  به رشد استعدادها، بیشترین ارزش ممکن در زیست‌بوم نوآوری ایران خلق می‌شود.

درباره ما2

بیانیه‌ی چشم‌انداز بانا

هر عضو زیست‌بوم نوآوری ایران و هر فرد یا گروهی که مشتاق پیوستن به این جمع است، باید برای تحقق رویای خود، استعدادها و ظرفیت‌های خود را بشناسد و رشد و بهره‌گیری از آن‌ها شتاب ببخشد. می‌خواهیم این گروه برای پیمودن مسیر تعالی خود، در بین متخصصان این حوزه، به بانا اعتماد کنند. بانا، معتمدترین همراهِ مجرب و متخصص، برای شناخت و شتابدهنده‌ی استعدادهای آن‌ها خواهد بود. معتقدیم که با پایمردی در اجرای مأموریت خود و باورمندی به ارزش‌های محوری‌مان، در چنین جایگاهی قرار خواهیم گرفت. نمودِ عینی ثمره‌ی تلاش بانایی‌ها، کارآفرینان و مدیران سرآمد پرشمار، در حوزه‌ی نوآوری کشور خواهند بود

درباره ما