شتابدهنده استعداد بانا، بانی تغییرات مثبت

داستان بانا

شتابدهنده استعداد بانا از آبان ماه سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و پس از فاز مطالعاتی و شکل‌دهی به فرایندها و ایجاد تیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر تهران، در سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی شرکت «بانیان اندیشه‌های نوآورانه آینده» را ثبت نموده و در حال حاضر به عنوان یکی از نهادهای مصمم برای آموزش و توسعه نیروهای جوان کشور برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی، در حال فعالیت است. ما در سال ۱۳۹۸ موفق شدیم مجوز شرکت خلاق از ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری را دریافت کنیم و در سال ۱۴۰۰ نیز به عنوان “شرکت دانش‌بنیان” توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان این معاونت شناخته شدیم و این روزها در حال ارائه خدمات‌مان به صورت آنلاین در سطح کشور هستیم تا هر دانشجو و فارغ‌التحصیلی در ایران بتواند بانی یک تغییر مثبت در مسیر کاری‌اش باشد.

ارزش‌های محوری بانا

  • توسعه فردی خود و دیگران برای‌مان مهم است.
  • لذت بردن از کار برای‌مان یک اصل است.
  • منافع همه‌ی ذینفعان را در نظر می‌گیریم.
  • هر کاری را تا خلق یک نتیجه‌ی ملموس و باکیفیت پی می‌گیریم.
  • ماجراجو و خلاقیم و از مواجهه با ابهام و تغییر استقبال می‌کنیم.
  • از همه‌ی منابع در دسترس، به‌طور بهینه بهره‌برداری می‌کنیم.
  • احساس و گفتار و رفتارمان، هم‌خوانی دارند.

بیانیه‌ی مأموریت بانا

ما بانایی ها، می‌خواهیم به مشتری‌های‌مان کمک کنیم استعدادهای خود را بهتر بشناسند و آن ها را شکوفا کنند تا مسیر تعالی ویژه ی خود را با شتاب و اثربخشیِ بیشتری طی کنند. مشتریان ما، فعالان زیست بوم نوآوری ایران و مشتاقانِ ورود به آن هستند: کارجویان و کارکنانِ دانشی، استارتآپ‌ها، کسب و کارهای خلاق و دانش بنیان و نهادهای پشتیبان کارآفرینی ما با ارائه ی خدمات «مشاوره و پیاده سازی» و «آموزش و توانمندسازی» در حوزه‌های کارآفرینی، مدیریت راهبردی، مدیریت سرمایه‌ی انسانی و تیم سازیِ استارت‌آپی، رسالت‌مان را عملی می‌کنیم.

برای ارائه‌ی بهترین خدمات، ما بر پایه‌ی سه شایستگی محوریِ خود، یعنی «نوآوری و تمرکز بر کیفیت» و «انطباق‌پذیری و چابکی» و «مهارت شبکه‌سازی» سه سرمایه‌ی ارزنده و یکتا خلق می‌کنیم :«اِشراف جامع و روزآمد بر زیست بوم نوآوری ایران» و «شبکه‌ای پویا از نخبگان این زیست بوم» و «محتوای یکتا و به‌روز». ما باور داریم که با شتاب‌دهی به رشد استعدادها، بیشترین ارزش ممکن در زیست بوم نوآوری ایران خلق می‌شود.

بیانیه‌ی چشم‌انداز بانا

هر عضو زیست بوم نوآوری ایران و هر فرد یا گروهی که مشتاق پیوستن به این جمع است، باید برای تحقق رویای خود، استعدادها و ظرفیت‌های خود را بشناسد و رشد و بهره‌گیری از آن ها شتاب ببخشد. می‌خواهیم این گروه برای پیمودن مسیر تعالی خود، در بین متخصصان این حوزه، به بانا اعتماد کنند. بانا، معتمدترین همراهِ مجرب و متخصص، برای شناخت و شتاب‌دهی استعداد‌های آن‌ها خواهد بود. معتقدیم که با پایمردی در اجرای مأموریت خود و باورمندی به ارزش‌های محوری‌مان، در چنین جایگاهی قرار خواهیم گرفت. نمودِ عینی ثمره‌ی تلاش بانایی‌ها، کارآفرینان و مدیران سرآمد پرشمار، در حوزه‌ی نوآوری کشور خواهند بود.

۳۰۰تعداد نفرات آموزش دیده
۲۹تعداد مربیان و مدرسان
۳۴تیم ساخته شده
۴۲۶۰ساعت‌های برگزاری دوره