معرفی مجموعه متقاضی نیروی توانا:


  1- نام مجموعه


  2- حوزه فعالیت

  3- شماره تماس

  4- آدرس وبسایت

  5- نشانی

  اطلاعات نماینده مجموعه:


  6- نام و نام خانوادگی


  7- شماره تماس

  8- سمت شغلی

  9- آدرس لینکداین

  شرح موقعیت شغلی:


  10- عنوان موقعیت شغلی


  11- میزان حقوق پیشنهادی

  12- عنوان موقعیت شغلی

  13- نوع همکاری

  14- نیازمندی‌های فرد برای قرارگیری در این موقعیت شغلی

  15- مختصری از مسئولیت‌های فرد در این موقعیت شغلی

  16- آموختنی‌های فرد در این موقعیت شغلی

  17- نحوه اشنایی با شتابدهنده بانا

  18- سایر موارد

  [recaptcha]