نشستن پای صحبت‌های فردی که تجربیات زیادی دارد و از بیرون به مسائل شما نگاه می‌کند، بسیار مفید خواهد بود. زیرا مشاور مسیر پیش‌روی شما را قبلاً طی کرده و درک صحیحی از اتفاقات آینده دارد و می‌تواند با نگاهی منصفانه مسائل پیش‌روی شما را بررسی کرده و راهکار ارائه نماید. در شتابدهنده استعداد بانا مجموعه‌ای از افراد متخصص و با تجربه آمادگی دارند تا در مسیر حل چالش‌های کاری، شما را یاری نمایند. در صورت تمایل به بهره‌مندی از خدمت مشاوره، با توجه به نوع مسئله‌ای که با آن رو‌به‌رو هستید مشاور مورد نظر خود را انتخاب و موارد مربوطه را تکمیل نمایید.