خانه

اسلایدر

دوره آموزشی - تجربی شغلی

بانا سعی دارد با توانمندسازی نیروهای فعلی و آینده در اکوسیستم نوآوری ایران بانی تغییرات مثبت باشد.

0
تعداد نفرات آموزش دیده
0
تعداد مربیان و مدرسان
0
تعداد تیم ساخته شده
0
ساعت‌های برگزاری دوره

شرکت‌های همکار ما

اسنپ

نظرات همکاران ما