دوره‌های در حال برگزاری بانا

۳۰۰تعداد نفرات آموزش دیده
۲۹تعداد مربیان و مدرسان
۳۴تیم ساخته شده
۴۲۶۰ساعت‌های برگزاری دوره
شرکت‌های همکار بانا
دیجیکالا
یکتانت
تپسی
ترب
علی بابا
اسنپ
سحاب
حوزه هنری دیجیتال
نظرات همکاران بانا
وبلاگ بانا