خانه

اسلایدر

بانا سعی دارد با توانمندسازی نیروهای فعلی و آینده در اکوسیستم نوآوری ایران بانی تغییرات مثبت باشد.

مدیریت محصول

پیش‌ ثبت‌نام سومین دوره آموزشی - تجربی مدیریت محصول

زمان زیادی تا پایان این پیشنهاد باقی نمانده...

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
0
تعداد نفرات آموزش دیده
0
تعداد مربیان و مدرسان
0
تعداد تیم ساخته شده
0
ساعت‌های برگزاری دوره

شرکت‌های همکار ما

نظرات همکاران ما