۲۰

اردیبهشت

۱۳۹۸

وحید مسئول تناسب گزینی شغلی توی باناست. اون همیشه و در مواجهه با هر شرایطی آرامش و خونسردی خودش رو حفظ می‌کنه و آماده‌ی انجام کارهای کاملاً جدید و کسب تجربه‌های نو هست. وحید فشارهای کاری رو خیلی خوب مدیریت می‌کنه و صبر بالایی برای حل کردن مشکلات داره. اون همیشه آماده کمک کردن به دیگرانه، ایده‌های خوبی مطرح می‌کنه و سعی می‌کنه تا کارش رو با بالاترین کیفیت ممکن انجام بده. وحید به اطرافیانش خیلی اهمیت می‌ده و تعامل و ارتباط با دیگران خیلی براش مهمه و به همین دلیله که دوست‌های خیلی زیادی داره.