۸

مرداد

۱۳۹۸

فرشته مسئول توانمندسازی باناست. اون  مدیر پروژه «طراحی دوره آموزشی مدیران شتابدهنده» بود. فرشته  فردی وقت شناس، خیلی دقیق و منظمه که باعث شده توانمندی خوبی در برنامه‌ریزی و هدایت دوره‌های آموزشی بانا داشته باشه. فرشته از قدرت تمرکز بالایی برخورداره، معمولاً به همه چیز خیلی خوب گوش می‌ده و اون‌ها رو تجزیه و تحلیل می‌کنه و بعد به طور منطقی تصمیم می‌گیره. فرشته همچنین یک فرد مشاهده‌گره که به برقراری ارتباط با دیگران و شناخت تیپ شخصیتی‌شون علاقمنده.