۴

تیر

۱۳۹۹

فاطمه گرافیست باناست. اون دانشجوی رشته هنره و به عکاسی علاقه داره. خلاقیت، یکی از ویژگی‌های بارز فاطمه است اون همچنین استاد شکار لحظه‌هاست. فاطمه توی ارتباط با افراد، خیلی خوب گوش می‌ده و سعی می‌کنه با درک درست موضوع، یک راه حل خلاقانه ارائه کنه و همین ویژگی‌هان که باعث می‌شن تا نتیجه‌ی کارهای فاطمه همیشه باکیفیت و شگفت‌انگیز باشن. سنجیده صحبت کردن، استقلال و انتقاد پذیری، سه ویژگی بارز فاطمه هست که به سادگی توی رفتار اون قابل مشاهدست.