راه‌اندازی یک کسب‌وکار موفق کار ساده‌ای نبوده و با چالش‌های بسیاری همراه است. کنار هم قرار گرفتن افراد مختلف با توانمندی‌ها، ارزش‌ها و آرزوهای گوناگون می‌تواند موجب بروز تعارضاتی در کار تیمی شود که در نهایت، شکست یک کسب‌وکار را به دنبال داشته باشد. به همین خاطر، شتابدهنده‌ی استعداد بانا با شکل‌دهی شبکه‌ای گسترده از مشاورین خبره در حوزه‌ی کسب‌وکار و تیم‌سازی می‌کوشد تا با انتقال دانش و تجربه به کارآفرینان نوظهور، آن‌ها را در مسیر ایجاد یک کسب‌وکار موفق یاری نماید. این انتقال دانش و تجربه در قالب جلسات منتورشیپ صورت گرفته و می‌توانید همین حالا با ورود به قسمت مشاوره، جلسه‌ی منتورشیپ خود را رزرو نمایید.