جستجوی همکار

  معرفی مجموعه متقاضی نیروی توانا:


  1-نام مجموعه

  2-حوزه فعالیت

  3-شماره تماس

  4-ادرس وبسایت

  5-نشانی


  اطلاعات نماینده مجموعه:


  6-نام و نام خانوادگی

  7-شماره تماس

  8-سمت شغلی

  9-آدرس لینکداین


  شرح موقعیت شغلی:


  10-عنوان موقعیت شغلی

  11-میزان حقوق پیشنهادی

  12-عنوان موقعیت شغلی

  13-نوع همکاری

  14-نیازمندی‌های فرد برای قرارگیری در این موقعیت شغلی

  15-مختصری از مسئولیت‌های فرد در این موقعیت شغلی

  16-آموختنی‌های فرد در این موقعیت شغلی

  17-نحوه اشنایی با شتابدهنده بانا

  18-سایر موارد