۱ اطلاعات اولیه
۲ علاقه ومهارت‌های شما
۳ تجربه‌های شما
  • اگر میخواهید به عنوان Talent وارد برنامه شتابدهی بانا شوید به سوالات زیر پاسخ دهید. شما پس از تکمیل فرم و مصاحبه‌ی حضوری و تایید کارشناسان ارزیابی شتابدهنده بانا امکان شرکت در دوره شتابدهی را خواهید داشت. در طول دوره کارگاه‌های آموزشی مهارتهای نرم، جلسات منتورشیپ و جلسه با الگوهای نقش با توجه به نیازها، مهارت‌ها و استعدادهای شما برگزار می‌شود.همچنین دورهمی های تجربه محور و بازدید از نهادهای کارآفرینانه خواهیم داشت.