۱ مشخصات فردی
۲ ویژگی های فردی
۳ تجربه های فردی
  • اگر علاقه‌مند به همراهی شتابدهنده بانا در فرآیند شتابدهی نیروهای کارآمد هستید و توانمندی و تجربه کار با نیروهای جوان و مستعد را دارید به سوالات زیر پاسخ دهید.