یکی از خدمات بانا برای شما، کارآموزی و استخدام است. کارآموزی این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا رزومه‌ی خود را برای شرکت‌های نوآور ارسال کنید و در صورت پذیرش، بتوانید در این شرکت‌ها به کارآموزی بپردازید.
در بخش استخدام رزومه‌ی شما برای استخدام و پذیرش به این شرکت‌ها ارسال خواهد شد.
برای شروع فرایند کارآموزی و استخدام فرم زیر را پر کرده و ثبت‌نام کنید.

فرم جست‌وجوی هم‌بنیانگذار
فرم کارآموزی و استخدام