گواهی‌نامه شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل داده در مدیریت محصول

گواهی می‌شود نیلوفر نعمتی کارگاه آموزشی «تحلیل داده در مدیریت محصول» را با موفقیت سپری کرده‌اند.

دوره مدیریت محصول بانا

86 ساعت آموزش تخصصی + پروژه عملی