کارگاه «ارتباط ارزش‌های شخصی و سازمانی»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

88 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

ارزش‌ها مهم‌ترین معیار برای تصمیم‌گیری‌ها و رفع ابهامات ذهنی ما هستند. شناخت ارزش‌های شخصی و ارزش‌های سازمانی که در آن مشغول به کار هستیم و نحوه ارتباط آن‌ها با هم می‌تواند به روند رشد ما در سازمان کمک کند همچنین این شناخت در زمان‌های حساس و مهم زندگی به کمک ما خواهد آمد. با شرکت در این کارگاه درمی‌یابیم بسیاری از تناقضات ذهنی و گاهی نارضایتی ما از سازمانی که در آن کار می‌کنیم به تناقضات ارزش‌های شخصی و سازمانی برمی‌گردد و اینکه چگونه بین ارزش های شخصی و سازمانی ارتباط ایجاد کنیم را تمرین خواهیم کرد.

 

 

 

 

تصاویر کارگاه

کارگاه ارتباط ارزش‌ها

کارگاه ارتباط ارزش‌ها 2

 

امیر افشار کرجیطراح دوره‌های آموزشی
نظر شرکت کننده ها