کارگاه «تیم‌سازی و مهارت کار تیمی»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

71 نفر_ساعت

مدت زمان

4 ساعت

 

معرفی کارگاهامروزه هر چند نفری که دور هم جمع می شوند نام تیم را بر روی مجموعه خودشون می گذارند. مدیران تمایل دارند مدام از واژه تیم استفاده کنند. و افراد و مدیران کسب و کارها به جای اینکه یک تیم واقعی تشکیل و آن را رهبری کنند تنها از این اصطلاح برای گروهایشان استفاده می کنند.
ما در این کارگاه فرا خواهیم گرفت و تمرین خواهیم کرد که چطور یک تیم خوب داشته باشیم چطور بتوانیم تصمیم گیری های موثر و درست در تیم داشته باشیم و رهبری یک تیم را برعهده بگیریم.

 

 

سرفصل کارگاه

 

اهمیت کار تیمی و ویژگی های یک تیم

مدل تاکمن

تصمیم گیری در تیم

تمرین برای تصمیم گیری تیمی

 انواع نقش در تیم

چالش مارشمالو

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

تیم سازی

رضا لنگرودی نفطچیهم‌بنیانگذار استارتاپ سلام سینما
نظر شرکت‌کنندها