کارگاه «مدیریت استراتژیک، عملکرد و استعداد»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

35 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

این کارگاه که زیرمجموعه‌ی سرفصل «مهارت‌های راهبری» تعریف می‌شود، با هدف بهبود عملکرد و شناخت استعدادها و نحوه‌ی مدیریت آن‌ها برگزار می‌شود.

کارگاه «مدیریت استراتژیک، عملکرد و استعداد» با تدریس جناب آقای علی فزونی برگزار می‌شود. در این کارگاه مدرس به بیان عملکرد در سازمان و نحوه مدیریت در آن می‌پردازد.

 

 

 

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

 

 

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

علی فزونی
نظر شرکت‌کنندها