کارگاه «خودآگاهی و اعتماد به نفس»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

45 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

این کارگاه که در سرفصل «مهارت‌های فردی» تعریف می‌شود، با هدف شناختن خصوصیات خود و داشتن اعتماد به نفس برای ابراز توانایی‌ها برگزار می‌گردد. در این کارگاه افراد از طریق آشنا شدن با قابلیت‌های خود این اعتماد را کسب می‌کنند تا در موقعیت‌های مختلف خود را ابراز کنند.

در تاریخ ۱۱ مرداد ۹۷ کارگاه «اعتماد به نفس و خودآگاهی» با تدریس جناب آقای هادی راسخ برگزار گردید. در این کارگاه کتاب «شش ستون عزت نفس» معرفی شد و طبق این کتاب شش شرط لازم برای داشتن اعتماد به نفس بیان و تشریح گردید.

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

 

 

خودآگاهی و اعتماد به نفس 2

خودآگاهی و اعتماد به نفس

 

هادی راسخ هم‌بنیان‌گذار سلام سینما
نظر شرکت‌کنندها