کارگاه «مدیریت پروژه»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

237 نفر_ساعت

مدت زمان

3 ساعت

معرفی کارگاه

با دو دست چندین توپ را روی هوا به چرخش درآوردن و راه رفتن روی کابلی معلق، مهارتی است که آکروبات‌بازها به خوبی  آن را یاد گرفته‌اند. اگر بخواهید پروژه‌ای را مدیریت کنید باید توانایی مدیریت هم‌زمان کارهای متفاوت را در خود تقویت کنید، چرا که در غیر این صورت، پروژه شکست می‌خورد. یکی از کارگاه‌های آموزشی در زیرمجموعه‌ مهارت راهبری در شتابدهنده بانا، مدیریت پروژه است. در این کارگاه با مبانی مدیریت پروژه،  روش‌ها و ابزارهای آن آشنا می‌شوید و می‌توانید با مدیریت پروژه، نگرانی‌هایتان را با تفکر و برنامه‌ریزی جایگزین کنید.

 

 

 

سرفصل کارگاه

 

پروژه، طرح و پرتفولیو

حوزه‌های دانش مدیریت پروژه

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت ریسک پروژه

متدولوژی‌های مدیریت پروژه: آبشاری و چابک

آموزش ترلو

 

 

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

 

 

 

کارگاه مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت پروژه

 

وحید مطیعیانمدیر پروژه در شتابدهنده بانا
نظر شرکت‌کنندها