کارگاه «چگونه در محیط کار حرفه‌ای رفتار کنیم؟»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

18 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

برای بسیاری از ما پیش آمده که یک موقعیت شغلی مناسب و یا حتی کارآموزی را به علت یک اشتباه ناچیز در مصاحبه از دست داده باشیم. و یا حتی با یک مصاحبه‌ی به نسبت موفق، نتوانسته‌ایم سوالات مهمی که در سرنوشت کاری ما موثر بوده را مطرح نماییم و در موقعیت شغلی خود پایدار بمانیم. همچنین بسیاری از ما رفتار حرفه‌ای در بدو ورود به محیط کاری جدید را به درستی نمی‌دانیم. پس چه بهتر است قبل از اینکه یک موقعیت مناسب شغلی و یا حتی همکاری کوتاه مدت را از دست دهیم، با قوانین اولیه آن آشنا شویم. مطالب ذکر شده در این کارگاه با توجه مقاله مرتبط، مصاحبه‌های کاری که صورت گرفته و بخشی به صورت تجربی و عملی جمع‌آوری و ارائه شده است.

مهسا امام‌جمعهطراح دوره‌های توانمندسازی شغلی
نظر شرکت کننده ها