کارگاه «شبکه‌سازی»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

68 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

چگونه روابطی پایدار و دوطرفه داشته باشیم .توجه به شبکه سازی و استفاده درست از تعاملات بین فردی خیلی وقت‌ها می‌تواند سرعت ما، در رسیدن به اهدافمان را بیشتر کند. یادمان باشد؛ شبکه‌سازیِ درست امری است قاعده‌مند و نباید آن را با “شبکه بازی” اشتباه بگیریم. حتما در اطراف خود افراد توانمندی را می‌شناسید که از پیدا کردن شغل مناسب عاجزند در حالی که چندین موقعیت شغلی وجود دارد. یا تیم باتجربه‌ای که محصول تجاری خوبی هم دارد را دیده‌اید که در پیدا کردن یک سرمایه‌گذار موفق نبوده است در حالیکه می‌دانیم سرمایه‌گذاران بسیاری مشتاق همکاری هستند. حلقه مفقوده مثال های فوق شاید شبکه سازی باشد. ما در این کارگاه به اصول شبکه سازی خواهیم پرداخت.

 

 

سرفصل کارگاه

 

 

تعریف شبکه‌سازی

راهکارهای ایجاد، حفظ و استفاده از شبکه

 

 

 

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

 

 

شبکه‌سازی

شبکه‌سازی 2

شبکه‌سازی 3

احسان عظیم‌زادهمدیر برنامه ریزی پارک علم‌‌وفناوری دانشگاه صنعتی شریف
نظر شرکت‌کنندها