کارگاه «مذاکره با رویکرد نفوذ و ترغیب»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

421 نفر_ساعت

مدت زمان

8 ساعت

معرفی کارگاه

ارتباطات عاری از خشونت، ترس و توهین مهم‌ترین نیاز جامعه ما جهت توسعه است. بزرگ‌ترین مشکل در تیم‌سازی نبود نگاه درست به رابطه‌ها و نحوه مذاکره است. معمولاً افراد با تکیه بر جایگاه شغلی و به کارگیری اهرم‌های قدرت یا سیاسی بازی تلاش می‌کنند تا دیگران را وادار به انجام کار کنند در صورتی که می‌توان با استفاده از ابزار درست مذاکره و نگاه درست به رابطه دیگران را با اشتیاق بدون وسوسه بلکه آگاهانه با خود همراه کرد. ترغیب و نفوذ شیوه‌ای در مذاکره و ارتباط است که هر رهبر، مدیر و هر فردی با هر موقعیت اجتماعی و شغلی می‌تواند از آن بهره بگیرد و به واسطه‌ی ایجاد درک و اشتیاق درونی، دیگران را برای پذیرش اهداف و ایده‌های خود برانگیخته ‌کند.

 

 

 

سرفصل کارگاه

تمرین شنیدن و به خاطر سپردن

رسانه و محتوای رسانه و ارتباط آن با مذاکره

معرفی خود در ده کلمه

معرفی دیگری در ده کلمه

هنر فهماندن (مثال زدن، ایجاد پلی به ارزش های فردی طرف مقابل، عدد و رقم و آمار ، استنتاج و استقرا و … )

نحوه ارائه محتوا (لحن و زبان بدن)

بازی لحن و صدا و بدن

مدل ارسطو در مذاکره (EPL)

نظریه انتخاب و زبان مذاکره

بازی و تمرینات عملی با حضور مشاهده‌گران و بررسی و تحلیل جمعی

 

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

 

 

کارگاه مذاکره

کارگاه مذاکره

کارگاه مذاکره

کارگاه مذاکره

کارگاه مذاکره

آرش صادقیان حقیقیبنیان‌گذار گروه نمایش مفید، هم‌‌بنیان‌گذار استودیو بوجیک
نظر شرکت‌کنندها