کارگاه «انگیزش»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

54 نفر_ساعت

مدت زمان

4 ساعت

معرفی کارگاه

اگر فردی انگیزه درونی خود را که مانند گوهری یکتا برای هر فرد است را کشف کند می‌تواند به آرزوها و بعد اهداف خود دست یابد .اهدافی که با شنیدن و فکر کردن به آن انرژی‌ای درونی آزاد می‌شود که هیچ مانعی نمی‌تواند آن را مهار کند. این فرد با شناخت این انگیزه که روی استعدادها و علایق خودش تاثیر می‌گذارد و با درک نیاز بازار می‌تواند به نقطه ای برسد که می‌تواند ایده ای منحصر به فرد را خلق و تجاری کند.

 

 

سرفصل کارگاه

 

 

تست تخصص

تست کهن الگو

تست DISC

۱۸ سوال دغدغه‌مند

نقاط قوت و ضعف فردی

نقاط قوت و ضعف هم تیمی

 

 

تصاویر کارگاه

 

کارگاه انگیزش

کارگاه انگیزش

احسان مدرسیمشاور و بیزینس کوچ هلدینگ سپنتا
نظر شرکت‌کنندها