کارگاه «چگونه خودمان را در ده دقیقه معرفی کنیم»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

377 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

معرفی کردن خود به دیگران درست مانند پرده اول نمایش، سکانس های آغازین یک فیلم سینمایی اهمیت دارد. افراد معمولا در همان برخورد اول هرچند به نادرست، از شما و شخصیت شما برداشتی خواهند داشت که تغییر این نگرش به این آسانی‌ها نخواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوع، ما در بانا کارگاه “چگونه خود را در ۱۰ دقیقه معرفی کنیم؟” را با هدف تقویت «مهارت‌های ارتباطی» برگزار می‌کنیم. افراد در این کارگاه به شناخت بهتر خصوصیات خود و توانایی ابراز آن در زمان مشخص دست پیدا می‌کنند و کشف می‌کنند هر کسی فقط یک بار فرصت معرفی خودش را پیدا می‌کند.

 

 

 

سرفصل کارگاه

 

 

تعریف یا توصیف؟

با چه عباراتی خود را معرفی کنیم؟

لینکدین

بایدها و نبایدهای معرفی خود

 

 

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

 

 

 

 

مونا ناصری
نظر شرکت کننده ها