گعده «الهام بخش بودن»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

86 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

چطور الهام بخش باشیم و دیگران را به انجام کاری تشویق کنیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

 

 

گعده الهام بخش بودن

گعده الهام بخش بودن 2

گعده الهام بخش بودن 2

نظر شرکت‌کنندها