گعده «اخلاق کاری»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

146 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

اخلاق کاری یعنی چه؟ بین منفعت خود و منفعت جامعه و شرکت، کجاها کدام را انتخاب کنیم؟ چطور اخلاق کاری داشته باشیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر کارگاه

 

 

 

 

گعده اخلاق کاری

نظر شرکت کننده ها