کارگاه «مهارت‌ تفکر خلاق در اکوسیستم کارآفرینی»

تقریبا ۷ سالی هست که با طیف مختلفی از کارآفرینان، فناوران و نوآوران در ارتباط هستم. همواره در هم‌نشینی با این افراد دنبال سرنخ عامل موفقیت بودم. سرنخ اصلی تنها یک چیز بود: آن‌ها به شیوه‌ای متفاوت فکر می‌کردند و متفاوت از دیگران عمل می‌کردند. این کارگاه هم در آموزش یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی و کار است. مهارتی به نام: تفکر خلاق که شروعی بر مسیر خلاقیت و نوآوری است. در این کارگاه‌ تلنت‌ها با مکانیسم‌های بازی‌گونه یاد می‌گیرند که چطور خلاقانه و از زاویه‌های مختلف نسبت به پدیده‌ای فکر کنند.

علیرضا جعفرکارشناس ناحیه نوآوری شریف در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
نظر شرکت کننده ها