کارگاه «مدیریت جلسات»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

26 نفر_ساعت

مدت زمان

2 ساعت

معرفی کارگاه

اکثر افراد جلسات را امری بیهوده و بدون خروجی می‌پندارند و تکرر و نحوه مدیریت‌شان را بعنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها می‌نامند. باتوجه به اینکه جلسات در کارتیمی عضو جدایی‌ناپذیر محسوب می‌گردد یکی از مهم‌ترین عوامل که باعث کاهش کارایی آن می‌شود درک تفاوت جلسات هدفمند و نتیجه‌گرا با دورهمی‌های معمولی و بدون دستور جلسه است. در این کارگاه از طریق آشنایی با اصول و نحوه برگزاری جلسات این مهم شفاف‌سازی شده و کمک می‌کند هرچه بیشتر ضرورت موضوع را دریابیم. شرکت‌کنندگان در این کارگاه از طریق ابزارهای آموزشی متعدد به مهارت‌های لازم برای برگزاری جلسات باکیفیت‌ با استفاده از روش‌های مدیریت دسترسی خواهند داشت.

 

 

سرفصل کارگاه

 

 

چرا و چه زمانی جلسه داشته باشیم؟

تدارکات قبل از جلسه

مدیریت اشخاص در جلسات

مستندات بعد از جلسه

مطالعه موردی

نقش بازی

 

 

تصاویر کارگاه

 

کارگاه مدیریت جلسات

کارگاه مدیریت جلسات

کارگاه مدیریت جلسات

شهرام صادقیمدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری داتیس پارس
نظر شرکت‌کنندها