کارگاه «آشنایی با بولت ژورنال»

خیلی از ماها دوست داریم تمام برنامه‌هایی که در طول روز داریم را به طور کامل و منظم انجام دهیم ولی بیشتر زمان‌ها یا فراموش شدند یا اینکه به علت اولویت کمتری که در طول روز داشتند انجام نشدند. به همین خاطر شاید نوشتن برنامه‌ها و کارهایی که دوست داریم در طول روز، هفته، ماه و یا فصل انجام دهیم بهترین گزینه باشد و خلاقانه‌ترین شیوه آن بولت ژورنال هست. در واقع بولت ژورنال وسیله برای برنامه‎ریزی آسان و مدیریت زمان و برنامه‌‌های شخصی و زندگی همه ماست که می‌توانیم خودمان به سادگی طراحی و اجرایش کنیم.

اطلاعاتی که در این کارگاه ارائه خواهد شد براساس یادگیری‌ها و آموزش‌های ارائه شده در سایت Bulletjournal و کتاب Bullet Journal for Beginners  و همچنین تجارب شخصی است.

مهسا امام‌جمعهمسئول مستندسازی شتابدهنده بانا
نظر شرکت کننده ها