کارگاه «آشنایی با اجزای اکوسیستم کارآفرینی ایران»

با شکل گیری اکوسیستم کارافرینی کشور، موقعیت‌های شغلی منحصر بفرد و جدیدی برای حضور دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایجاد شده است اما به دلیل عدم اشنایی این مخاطبان با اجزای مختلف اکوسیستم بسیاری از این فرصت‌ها شناسایی نمی‌شوند و دور از دسترس باقی می‌مانند. این کارگاه به دانشجویان کمک می‌کند تا با شناخت نهادها و بازیگران اصلی این اکوسیستم، قدم به دنیای جدیدی بگذارند که سرشار از تجربه‌ها و فرصت‌های ناب است.

مونا ناصریمدیر عامل شتابدهنده بانا
نظر شرکت کننده ها