کارگاه «مدیریت استراتژیک، عملکرد و استعداد»
5 شهریور 97
مدرس: علی فزونی

این کارگاه که زیرمجموعه‌ی سرفصل «مهارت‌های راهبری» تعریف می‌شود، با هدف بهبود عملکرد و شناخت استعدادها و نحوه‌ی مدیریت آن‌ها برگزار می‌شود.

کارگاه «مدیریت استراتژیک، عملکرد و استعداد» با تدریس جناب آقای علی فزونی برگزار می‌شود. در این کارگاه مدرس به بیان عملکرد در سازمان و نحوه مدیریت در آن می‌پردازد.

بیشتر ...
کارگاه «مدیریت پروژه»
مدرس: وحید مطیعیان

با دو دست چندین توپ را روی هوا به چرخش درآوردن و راه رفتن روی کابلی معلق، مهارتی است که آکروبات‌بازها به خوبی  آن را یاد گرفته‌اند. اگر بخواهید پروژه‌ای را مدیریت کنید باید توانایی مدیریت هم‌زمان کارهای متفاوت را در خود تقویت کنید، چرا که در غیر این صورت، پروژه شکست می‌خورد. یکی از کارگاه‌های آموزشی در زیرمجموعه‌ مهارت راهبری در شتابدهنده بانا، مدیریت پروژه است. در این کارگاه با مبانی مدیریت پروژه،  روش‌ها و ابزارهای آن آشنا می‌شوید و می‌توانید با مدیریت پروژه، نگرانی‌هایتان را با تفکر و برنامه‌ریزی جایگزین کنید.

بیشتر ...
کارگاه «تیم سازی و مهارت کار تیمی»
مدرس: رضا لنگرودی نفطچی
امروزه هر چند نفری که دور هم جمع می شوند نام تیم را بر روی مجموعه خودشون می گذارند. مدیران تمایل دارند مدام از واژه تیم استفاده کنند. و افراد و مدیران کسب و کارها به جای اینکه یک تیم واقعی تشکیل و آن را رهبری کنند تنها از این اصطلاح برای گروهایشان استفاده می کنند. ما در این کارگاه فرا خواهیم گرفت و تمرین خواهیم کرد که چطور یک تیم خوب داشته باشیم چطور بتوانیم تصمیم گیری های موثر و درست در تیم داشته باشیم و رهبری یک تیم را برعهده بگیریم. بیشتر ...
گعده «الهام بخش بودن»
مدرس:
چطور الهام بخش باشیم و دیگران را به انجام کاری تشویق کنیم؟ بیشتر ...