گواهی‌نامه شرکت در دوره آموزشی-تجربی مدیریت محصول

گواهی می‌شود فائزه منتصری دوره آموزشی-تجربی «مدیریت محصول» را با موفقیت سپری کرده‌اند.

دوره مدیریت محصول بانا

86 ساعت آموزش تخصصی + پروژه عملی