۳مهارت ضروری برای هر کارآفرین اگر یک کارآفرین هستید، احتمالاً مشغله زیادی دارید. شما فقط در ساعات معمول کار نمی‌کنید، هر روزی را ممکن است صرف کسب‌وکارتان کنید و هر کاری که می‌توانید می‌کنید تا به جلو پیش بروید. شما می‌دانید چگونه سخت کارکنید، ولی مهارت‌های دیگری نیز هستند که کارآفرینان بزرگ به آن‌ها نیاز […]