عناوین مشاوره:

  • آمادگی برای مصاحبه کاری و تحصیلی (برای مصاحبه اولی‌ها)
  • آمادگی مصاحبه آنلاین
  • نحوه برنامه ریزی کاری و تحصیلی به روش بولت ژورنال

(زمان هر جلسه مشاوره، نیم ساعت می‌باشد.)

بارگذاری...