مرداد

۱۰

مرداد

۱۳۹۹
فرهنگ سازمانی ، تعریف و اهمیت آن
فرهنگ سازمانی ، تعریف و اهمیت آن مقدمه فرهنگ سازمانی مناسب، کلید رشد صفات مورد نیاز برای موفقیت در یک تجارت است که شما تأثیرات آن را در ادامه مشاهده خواهید کرد. سازمان‌هایی که از فرهنگ سالمی برخوردارند در یک بازه سه ساله حدودا ۱۵ درصد توسعه بیشتر و به صورت قابل توجهی  ۲.۵ برابر […]

۳

مرداد

۱۳۹۹
سلامت سازمانی چیست؟
مقدمه ماموریت اصلی سلامت سازمانی، ایجاد یک کاتالیزور استاندارد برای تحول سیستمی، ارتقاء ظرفیت رهبری سازمان همچنین ارائه خدمات مبتنی برداده و مقرون به صرفه است. سلامت سازمانی چک‌لیستی از فعالیت‌هایی کلیدی را ارائه داده است که شامل موارد زیر می‌باشند: وضعیت داخلی یک سازمان را با توجه به ده بعد سلامت سازمانی تشخیص دهید. […]