خرداد

۲۶

خرداد

۱۳۹۹
چگونه یک هم تیمی خوب باشیم؟
چگونه یک هم تیمی خوب باشیم؟ ۱۵ راهکار برای تبدیل شدن به یک هم تیمی خوب کار در تیم و تعامل و همکاری با همکاران یکی از لازمه‌های هر شغلی است تا کارها پیش بروند و شما هم از کار کردن لذت ببرید. در حالی که شما نمی‌خواهید در محل کار خود غریبه به نظر […]

۱۷

خرداد

۱۳۹۹
الزامات پیدا کردن شغل مناسب در عصر کرونا ویروس
چگونه می‌توانیم در حال و هوای این روز‌های بازار کار که با ویروس کرونا همراه شده است، یک شغل مناسب پیدا کنیم.

۶

خرداد

۱۳۹۹
توسعه فردی چیست؟
توسعه فردی و ده راه برای رسیدن به آن اگر شما رهبر یا مدیر یک شرکت هستید، حتماً تجربه کرده‌اید که انجام تمامی کارهای یک چک لیست، چقدر دشوار است. این مطلب حتی از کار کردن برای توسعه فردی نیز سخت‌تر می‌باشد. طبیعی است به علت مشغله‌های کاری و خانوادگی، توسعه فردی در پایین‌ترین اولویت‌ […]