هفته اول اردیبهشت در کارگاه “مدل کسب‌وکار شما؛ با رویکرد طراحی مسیر شغلی” شرکت کردم و همراه با دیگر شرکت‌کنندگان بوم مسیر شغلی‌ام را به عنوان هم‌بنیانگذار شتابدهنده بانا تکمیل کردم. در قسمتی از کارگاه یکی از تلنت‌های این دوره‌مان چیزی گفت که از شیرین‌ترین لحظه‌هایی بود که در امسال تجربه کردم: ” من در […]