افتتاحیه دوره شتابدهی جدید شتابدهی بانا *کسانی که روی آینده خودشان سرمایه گذاری می کنند*   آیین افتتاحیه دوره جدید شتابدهی دانشجویان شتابدهنده بانا روز دوشنبه ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در ساختمان نوآوری و فناوری دانشگاه الزهرا برگزار شد. در این رویداد که به منظور معرفی برنامه ۹۰ روزه شتابدهی به متقاضیان حضور در این دوره و آشنایی […]