گواهی‌نامه شرکت در دوره آموزشی-تجربی مدیریت محصول

گواهی می‌شود فاطمه ابوالفتحی دوره آموزشی-تجربی «مدیریت محصول» را با موفقیت سپری کرده‌اند.

دوره مدیریت محصول بانا

۷۰ ساعت آموزش تخصصی + تلنت‌ دی رایگان