کارگاه «مذاکره با رویکرد نفوذ و ترغیب»

11 مرداد 97

این کارگاه با هدف آشنایی با ترفندهای مذاکره و نحوه‌ی ارتباط با افراد مختلف برگزار می‌گردد. این کارگاه در زیرمجموعه‌ی سرفصل «مهارت‌های ارتباطی» تعریف می‌شود.

کارگاه «مذاکره با رویکرد نفوذ و ترغیب» در تاریخ ۱۱ مرداد ۹۷ با تدریس جناب آقای آرش صادقیان برگزار گردید. در این کارگاه در مورد گفتگو، شناخت طرف مقابل، واکنش، مکانیزم‌های ترغیب و نفوذ و … صحبت شد.

آرش صادقیان
نظر شرکت کننده ها